De zwarte bij; Apis mellifera mellifera

(Hilde Feyen)

Voordracht 17 oktober 2016

Dylan Elen
imker uit Tessenderlo
voltooide reeds studies Geologie
studeert nu Bio-ingenieur, specialisatie Natuur & bos

De interesse voor de zwarte bij ontstond na een congres in Roeselaere, er is ook ecologische inspiratie.
Dylan heeft zijn eerste zwarte koningin in 2012.

Zéér korte geschiedenis van de honingbij

De honingbij komt uit Centraal Azië (Himalaya), van daaruit bevolkt ze de rest van de wereld.

Er ontstaan verschillende 'lijnen'.
De A-lijn bevolkt Afrika; de M- en C-lijn Europa. De C-lijn in Zuid-Europa.
De M-groep evolueert in 'ondersoorten'.

Mooi overzicht op de site www.lzbvzw.be !

Dichterbij.

Tot 1850 waren er enkel zwarte bijen in Europa (boven Pyreneeën).

De teloorgang van de zwarte bij heeft verschillende redenen :

–  bijenkast met uitwisselbare ramen

–  wijziging van landbouwgewassen

–  verhalen over andere bijenrassen met meer opbrengst; carnica-bij uit Zuid‑Europa

–  'Reichsbiene' uit NaziDuitsland

–  buckfast-bijen

Om financiële redenen, dure import, was er nog een kern van zwarte bijen in Chimay.

Ondertussen zijn er 2 kernen van zwarte bijen : Chimay en Noord-Limburg

De zwarte bij.

De lijn van de zwarte bij wordt bepaald door het mitochondriaal DNA; dit is slechts een erg klein deel van het DNA.
Mitochondriaal DNA zit niet in de celkern.

Er zijn veel uitdagingen voor de zwarte bij en imker : o.a. de bij raszuiver houden.
De bijenteeltorganisatie "Limburgse Zwarte Bij" heeft dit in haar doelstellingen staan.

Eigenschappen
verschillen met onze klassiekers

–  rijkelijke voerderkrans rondom het broednest

–  sterke neiging tot propoliseren
Propolis is antibiotica voor de kast
En vloeken bij het eerste nazicht !

–  trage voorjaarsontwikkeling
De volken komen veel later in zwermstemming, pas vanaf half mei

–  minder raatvast dan carnica of buckfast
... zeer handig om honingzolder af te halen ...

–  sterke verzameldrift van stuifmeel

–  De verzamelactiviteiten gaan door bij slechte weer (koude/regen/wind ...)

–  verstandige broedaanzet :
We hebben een atlantische zeeklimaat; het volk past zich goed aan aan de weersomstandigheden; ze spelen er sneller op in met het broednest

–  Er is reeds fourageeractiviteit vanaf 7° à 8°; interessant voor bestuiving !

–  Geen winter te koud om te overleven.

–  Als gevolg van de natuurlijke broedbeperking heeft de werkster een langere levensverwachting

–  De bij is spaarzaam met voedselvoorraden.

–  grotere verdedigingsdrang aan het vlieggat

–  De bij verzamelt continu maar met mate.
De nectarverzameling neemt meestal af als de vrije stockageruimte afneemt.

–  Goede bij voor late zomerdracht

–  vroege zomerbroedstop
Nog amper broed vanaf begin september.
De varroa beleeft een nachtmerrie !!

–  Zwarte bijen zouden minder roofgevoelig zijn.

Selectie en teelt.

'Smartbees' : een samenwerkings-onderzoeksproject dat de teelt ondersteunt van lokale bijensoorten.

Streven naar raszuiverheid

Û  morfologie : donker pantser en beharing, stomp achterlijf, smalle viltbandjes

Û  morfometrie : de analyse gebeurt met computerprogramma

Raszuiverheid is een uitdaging.
Bij de teeltstrategie houdt men de genetische diversiteit voor ogen.

En verder

De zwarte bij is een honingbij; d.w.z. er zijn verschillende bedrijfmethodes.

Bezorgdheden van de buur-imker : angst voor agressieve volken. Dit is niet nodig; deze eigenschap zit in de selectie/raskruisingen.

Waarom wel of niet zwarte bijen houden ?
De ideale bij bestaat niet. De imker werkt met de bij die hij verkiest. Het is een persoonlijke keuze.
In België mag men eender welke bijensoort houden op eender welke plaats. BEHALVE !! in Chimay; hier mag men enkel zwarte bijen houden. Er is een landbevruchtingsstation.

Imkeren met inheemse bijen heeft de wetenschappelijke voorkeur.
Het is conservatie van biodiversiteit.

Lees meer op www.lzbvzw.be

Agenda

aug
23

23.08.2022 - 8:00 - 9:00

aug
27

27.08.2022 - 9:30 - 12:30

aug
30

30.08.2022 - 19:00 - 21:00

okt
1

01.10.2022 - 9:00 - 9:30

nov
4

04.11.2022 - 9:30 - 10:00

Nieuws

 Schrijf je nu in voor onze cursus 2022.

Voor meer info zie onder Activeiten "cursus 2022"

 Heb je een bijenzwerm in je tuin of in de buurt? Check dan eerst even dit...

 Wil je gebruik maken van ons slingerlokaal, dat kan, maar hou dan even rekening met de huisregels...


ILid worden - inschrijving 2022
(https://form.jotformeu.com/82686890147369)

ITelling aantal bijenvolken in België
(https://form.jotformeu.com/72606141440345)

Vergaderzaal

FDe Brug

Waesdonckstraat 1

2640 Mortsel

Leslokaal en bijenpark

Fort V-straat 
2650 Edegem

Voorzitter

Johan Boeykens
Van Dijckstraat 23
2640 Mortsel

Kaart

Ga naar boven